Görme Engelliler

AVNİ GEMİCİOĞLU ORTAOKULU

 

 

 

OKULUMUZ
Okulun Tarihçesi

Okulumuz 16 Kasım 1966 tarihinde Fatih İlkokuluna ek olarak yapılmış olup 1966–1967 öğretim yılının 2. döneminde öğretime açılmıştır. Manisa ili tapu müdürlüğünün 727 ada 16 parselde kayıtlıdır. Bahçe ile birlikte alanı 2983 metrekaredir. O günkü birim fiyatlarına göre 219236 (iki yüzondokuzbinikiyüzotuzaltı) TL ye mal olmuştur.
Okulun ilk müdürü Hacı Türkeli’dir. İlköğretim müdürlüğünün teklifiyle 07.10.1969 tarih ve 422/3076 sayılı yazıları ile yeni adı eski Belediye Başkanlarından Avni GEMİCİOĞLU´nun adı verilerek bu tarihten itibaren Avni Gemicioğlu İlkokulu olarak bakanlığımızın emirleri gereği müstakil olarak eğitim öğretime devam etmiştir. Bakanlığın 13.02.1970 tarih ve 6496 sayılı onayıyla asaleten Refiye KINACI okul müdiresi olarak atanmış bir süre görev yaptıktan sonra 05.02.1975 tarihinde emekli olan okul müdiresi Refiye KINACININ yerine Süreyya PEKKIYAK müdür olarak atanmıştır. Tahsis edilen müdür yardımcılığına 12.06.1980 tarihinde okul öğretmenlerinden B.Ali DALGIN getirilmiştir. Süreyya PEKKIYAK 16.07.1981 tarihine kadar okul müdürlüğü görevine devam etmiştir.24/07/1981tarihinde okul müdürlüğü görevini Çetin CİDANİ devralmış ve 09.06.1983 tarihine kadar görevde kalmıştır.04.07.1983 tarihinde okul müdürlüğü görevine Mustafa ALTINER getirilmiş ve 05.06.1986 tarihine kadar görevde kalmıştır. 06.08.1986–07.10.1988 tarihleri arasında okul müdürlüğü görevini Bircan BAYRAK yürütmüştür.22.02.1989 Tarihinde Murat ASLAN okul müdürlüğü görevini devralmıştır.
Okulun birçok ihtiyaçlarının karşılanmasında merhum Avni GEMİCİOĞLU’nun eşi Merhum Münevver GEMİCİOĞLU’nun değerli katkıları olmuştur.
1995–1996 öğretim yılı sonunda Okul Müdürü Murat ARSLAN´ın emekli olması nedeniyle Müdür Yardımcısı Yener TEKİN Valilik olurlarıyla vekâleten okul müdürlüğüne getirilmiştir. 20 Kasım 1995–23 Temmuz 1997 tarihleri arasında Okul Müdürü olarak Mükmin DOĞAN görev yapmış olup İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 23.07.1997 tarih ve 01/31120 sayılı yazılarıyla İlköğretim Okuluna dönüştürülen okulumuzun okul müdürlüğü görevine 30.08.1999 tarihine kadar vekâleten Mükmin DOĞAN devam ettirmiş 01.09.1999 tarihinde asaleten bu göreve atanmış ve 30.08.2010 tarihine kadar okulumuzda görev yapmıştır. 30.08.2010 tarihinden itibaren Okul Müdürlüğüne Reşat AKYÜZ atanmış,29/08/2013 tarihinde Ahmet ÇATAL Okul Müdürlüğüne atanmış18/07/2014 tarihine kadar bu görevini sürdürmüştür.18/07/2014 tarihinden itibaren okulumuzda geçici olarak Müdür Yardımcısı olarak görev yapan M.Mücahit GÜNDOĞAN geçici görevlendirme ile okul müdürü olmuştur 04/11/2014 tarihinden itibaren de kurumumuza asaleten Müdür olarak atanmış ve  halen bu görevini sürdürmektedir.
Okulumuz yeni binasıyla 2011-2012 Eğitim Öğretim yılına hazır hale getirilmiştir. Okulumuzda A Blok eski bina; B blok
yeni bina olmak üzere iki kısım vardır. A Blokta 17 Derslik, 1 Bilişim Teknolojileri Sınıfı, 1 Fen Labatatuvarı bulunmaktadır. B Blokta 24 Derslik, 2 Fen Labaratuvarı, 1 Müzik Odası, 1 Görsel Sanatlar Atölyesi, 2 Teknoloji Tasarım Sınıfı, 2 Anasınıfı, 1 Oyun Salonu ve 1 Çok amaçlı salonu bulunmaktadır.

Okulumuz 1 Müdür, 2 Müdür Yardımcısı , 54 öğretmen, 950 öğrenci  ile öğretime devam etmektedir.